Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie viską“

Henry Wadsworth Longfellow

Henry Wadsworth Longfellow

Ir charakterio, ir manierų, ir stiliaus gražiausia savybė – paprastumas.– Henry Wadsworth Longfellow – ...
Isadora Duncan

Isadora Duncan

Tik romanuose žmogaus būdas po kokios nors katastrofos keičiasi, gyvenime – niekuomet, pagrindiniai asmens bruožai lieka tie patys.– Isadora Duncan. „Mano gyvenimas“ – ...
Richard Aldington

Richard Aldington

Kada gi mes suprasime, kad auklėjimas – tai ne paviršutinis supažindinimas su klasikais ir ne gražių manierų kodeksas, bet paruošimas tam tikram tikslui gyvenime? Manau, kad niekad.O kol kas nuo to nukenčia tokie jaunuoliai kaip tu. Padarė jautriu visiems gyvenimo smūgiams, bet nedavė skydo gintis.– Richard Aldington. „Visi žmonės priešai“ – ...
Gyventi

Gyventi

Gyventi… bet kokioje situacijoje… GYVENTI!
Evangelija pagal Matą

Evangelija pagal Matą

Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu?! Ar todėl šnairuoji, kad aš geras?!– Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą 20, 1:16 – ...
Jack Grogan

Jack Grogan

Šuniui nusispjauti į gražias mašinas, pinigus, didelius namus.Šuniui vis vien, ar tu esi turtingas ar vargšas. Protingas ar kvailas.Atiduok jam savo širdį ir jis tau atiduos savąją.O ar apie daugelį žmonių galėtum tai pasakyti? Ar su daugeliu jautiesi reikalingas, mylimas, vienintelis? Ar su daugeliu jautiesi laimingas?– Jack Grogan – ...
Benediktas

Benediktas

Blogis savo galią semiasi iš neryžtingumo ir susirūpinimo, ką pagalvos kiti.– Popiežius emeritas Benediktas XVI – ...
Thomas Friedman

Thomas Friedman

Kiekvieną rytą Afrikoje pabunda gazelė.Ji žino, jog turi bėgti greičiau už liūtą, kitaip žus.Kiekvieną rytą Afrikoje pabunda ir liūtas.Jis žino, jog turi bėgti greičiau už gazelę, kitaip mirs iš bado.Nesvarbu kas tu – liūtas ar gazelė.Saulei patekėjus, jums geriau pradėti bėgti.– Thomas Loren Friedman –Every morning in Africa, a gazelle wakes up.It knows...
Patrikas

Patrikas

AIRIŠKA MALDATemyli mus tie, kurie mus myli,O tie, kurie mūsų nemyli –Tegul Dievas paliečia jų širdis.O jei Jis nepalies jų širdžių,Tepaliečia Jis jų kelius,Kad pažintume juos iš šlubčiojimo.AIRIŠKAS PALAIMINIMASTepasitinka tave keliai, kuriais eisiIr vėjas tepučia tau į nugarą,Šilta saulė tešviečia į veidą;Tavo laukus telaisto švelnus lietus,Ir kol vėl pasimat...
Kinų išmintis

Kinų išmintis

Nusišypsok ir užmiršk.– Kinų išmintis –