Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie viską“

Protestantiška etika

Protestantiška etika

Protestantiška etika – darbas pats savaime yra vertybė, turtas yra darbo rezultatas ir įrodymas, o neturtas – arba apsileidimo, arba tinginystės pasekmė, savotiškas amoralumo požymis.Manyčiau, kad ir lietuviams tinginystė yra vienareikšmiškai neigiamas bruožas, galime daug ką pateisinti (melagį, mušeiką, rėksnį, net vagį), bet tinginio – niekada. ...
Eminem

Eminem

Niekada nesiaiškinkite santykių su žmonėmis, kurie jus nuvylė.Tiesiog tylėdami palikite juos vienus su visu jų mėšlu.„Never to sort things out with people who disappoint you. Just leave them in silence with all their shit alone.“– Eminem – ...

„MEFISTOFELIS: Teorijos, brangusis drauge, pilkos,Užtat gyvenimo auksinis medis žalias“.– Johann Wolfgang Goethe. „Faustas“ – ...
Evangelija pagal Matą

Evangelija pagal Matą

Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas.– Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą 26:41 – ...
Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque

Vasara trumpa ir gyvenimas trumpas, bet kodėl jis toks trumpas?Tik dėl to, jog mes žinome, kad jis trumpas.Ar katės žino, kad gyvenimas trumpas? Ar žino tai paukštis? Drugelis? Jie laiko gyvenimą amžinu. Niekas jiems šito nesakė.Kodėl gi mums pasakė?– Erich Maria Remarque – ...
Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Būk mandagus su visais, draugiškas su dauguma, familiarus su vienu kitu.– Benjamin Franklin –
Becher Johannes Robert

Becher Johannes Robert

Dirbk, kai liūdna, – tik darbas išblaško liūdesį.Dirbk, kad neįpultum į neviltį: niekas taip neapsaugo nuo slegiamos nykumos kaip darbas.Dirbk, kai lydi sėkmė: nėra geresnio vaisto nuo „laimėjimų svaigulio“ kaip darbas.– Becher Johannes Robert – ...
Su Rugsėjo 1-ąja

Su Rugsėjo 1-ąja

Su Rugsėjo 1-ąja! O klasėje atrodys taip, kaip buvęSenų suolų eilė, juoda lenta.Ir sakinys lyg užrašytas vakarSu ta pačia gramatine klaida.Prabėgs jaunystė, nuskambės juokasMėlynos žibutės vėl žydės ir vys.Tik vaikystės dienos, klasėje praleistos,Ir linksma jaunystė niekad nesugrįš. ...
Nuoskaudos

Nuoskaudos

Dauguma žmonių pyksta dėl nuoskaudų, kurias patys susigalvojo, suteikdami gilią prasmę smulkmenoms…
Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre

Nemėgstu, kai kažkas kažko iš manęs tikisi. Man iškart gimsta noras pasielgti atvirkščiai.– Jean-Paul Sartre – ...
Page 2 of 176« Prev12345Next »...Last »