Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie teisę“

Seneka

Seneka

Kartais gėda draudžia tai, ko nedraudžia įstatymai.– Seneka –
Vadovas ar ne, atsakomybė civilinė ar ne?

Vadovas ar ne, atsakomybė civilinė ar ne?

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nagrinėjamoje kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl civilinės atsakomybės taikymą juridinio asmens vienasmenį valdymo organą laikinai pavaduojančiam asmeniui dėl fiduciarinių pareigų pažeidimo, juridinio asmens vardu sudarius akivaizdžiai tam juridiniam asmeniui nenaudingą sandorį, reglamentuojančių...
(Ne) Žodinis bylos nagrinėjimas

(Ne) Žodinis bylos nagrinėjimas

Žodinis bylos nagrinėjimas ne visada būtinas baudžiamajame procese. Tokią išvadą padarė Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje Sancakli prieš Turkiją. Šioje byloje pareiškėjas nurodė, kad jam buvo paskirta administracinė bauda baudžiamajame procese, nors jis nebuvo išklausytas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismų. EŽTT pripažino, kad žodinis bylos nag...
Vartojimo teisiniai santykiai

Vartojimo teisiniai santykiai

Manyčiau, įdomi byla, nors tai tikrai ne vienintelė tokia byla mūsų valstybėje. Įdomi tuo požiūriu, kad šios bylos pavyzdžiu skaitytojai suprastų kaip teismai vertina kredito įmonės ir kredito gavėjo, vartojimo sutarties šalių, teisinius santykius ir kaip vertina prašomą priteisti už paskolą palūkanų dydį. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo...
Rangos sutartis

Rangos sutartis

Svarbu žinoti, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, t.y. verslininkas atsako be kaltės ir klientui nereikia įrodinėti verslininko (įmonės) kaltę, bet įmonė (verslininkas)...
Atostoginiai

Atostoginiai

Vasara baigėsi, baigėsi mėgstamas atostogų laikotarpis, bet gal dar aktualūs atostoginių mokėjimo klausimai. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (jeigu di...
Kalbėjimo teisme tonas

Kalbėjimo teisme tonas

Pastebėjau, kad dažnai teisme kalbama pakeltu tonu. Jūs pasakysite – darbo įprotis, teisininkai daug kalba ir turi perrėkti oponentą, priešingą šalį, o žmonės negali klausytis kai iškraipoma tiesa. Jų supratimu – tiesa. Gal ir taip, gal ir taip, nors nenorėčiau sutikti su tokiu požiūriu. Juk ne balso stiprumas lemia bylos baigtį, nors yra manančių priešingai ir a...
Pasitikėjimas, tikėjimas

Pasitikėjimas, tikėjimas

Neretai žmogus, susidūręs su teisminiu nagrinėjimu (ypatingai su neteisingu, taip, taip, būna), įvykius vertina kaip didelį skausmą, nelaimę. Taip, teisminis procesas baudžiamojoje byloje gali padalinti gyvenimą į “iki” ir “po”. Taip, bankroto byla gali priversti verslininką pradėti viską iš naujo. Taip, santuokos nutraukimo procesas gali palikti moterį su vaiku be skatik...
Įgyjamoji senatis

Įgyjamoji senatis

Nuosavybės teisė – viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Tai absoliuti teisė, kuri gali būti ribojama tik įstatymo nustatytais atvejais. Vienas nuosavybės teisės įgijimo pagrindų yra daikto įgyjimas įgyjamąja senatimi. Tai savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgyjimo būdas, numatytas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Nuosavybės teisę įgyjamąja senatimi a...
Individualios įmonės administratorius

Individualios įmonės administratorius

Turto paveldėjimas yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Palikėjui mirus, įvyksta universalus turtinių teisių ir pareigų perėjimas įpėdiniams, tačiau palikėjo turtas savaime nepereina įpėdinių nuosavybėn, nes palikimo atsiradimo dieną įpėdinis tik įgyja subjektinę teisę. Tam, kad įpėdinis įgytų nuosavybės teisę į palikimą, jis turi palikimą priimti ...
Page 1 of 2012345Next »...Last »