Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie viską“

Mažiau skambių pareiškimų

Mažiau skambių pareiškimų

Mažiau skambių pareiškimų.Nuo pirmadienio pradėsime bėgioti. Nuo sekančio mėnesio mesime rūkyti. Naujais metais susirasime naują geriau apmokamą darbą.Nekalbėkime – darykime.Tegul žmonės patys mato, kad pradėję bėgioti pagerinome savo fizinę formą. Tegul jie pasiūlo mums užrūkyti ar išgerti, o mes atsisakysime. Parodykime jiems savo vizitines korteles, kurias gavome nau...
Laiškas efeziečiams

Laiškas efeziečiams

Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis.Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums.– Naujasis Testamentas. Laiškas efeziečiams 4, 31:32 – ...
Joseph Murphy

Joseph Murphy

Išmokite panirti į tylą. Tyloje girdisi Dievo balsas, iš tylos atsklinda kūrybinės idėjos, tyloje užgimsta darna ir harmonija.– Joseph Murphy – ...
Zebras

Zebras

Atsimename, kad gyvenimas – tai zebras?Juoda juosta, balta juosta. Ir taip vėl ir vėl. Nebūtų juodų juostų, mes nejaustumėme džiaugsmo nuo baltų. Viskas labai paprasta.Išlaukime, pakentėkime.Tai nereiškia atsigulti ant lygaus paviršiaus ir laukti mirusiojo pozoje. Taip mes tik pabloginsime savo būseną ir prailginsime juodąją juostą. Atsikelkime ir tęskime savo darbus kaip ni...
Naujasis Testamentas

Naujasis Testamentas

Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas?Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų: “Eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite”, o neduotų, ko reikia jų kūnui, – kokia iš to nauda?Taip ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs....
Piotras Mamonovas

Piotras Mamonovas

Blogybes reikia pirmiausia naikinti savyje, o ne anapus savęs. Į televizorių žiopsome ir kartojame, kad viskas ne taip. Tačiau geriau į savo vidų pažiūrėk, brolyti.Lygiai taip pat beprasmiška nervintis dėl kitų žmonių kvailumo ar daromų nesąmonių. Kam mes turime bausti save už kitų klaidas?Mūsų pareiga yra kabintis į gyvenimą, stiebtis į tiesą, kiek tik Viešpats duoda...
Ernest Miller Hemingway

Ernest Miller Hemingway

Bet kurio žmogaus mirtis nusineša dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai. Ir todėl niekados neklausk, kam skambina varpai – jie skambina tau.– Ernest Miller Hemingway. „Kam skambina varpai“ – ...
Ekleziasto knyga

Ekleziasto knyga

Išmesk rūpestį iš savo širdies, savęs neapsunkink! – Senasis Testamentas. Ekleziasto knyga 11-10 – ...
Piotras Mamonovas

Piotras Mamonovas

Apie savo praeitį nenoriu atsiminti nieko. Tai buvo tikra nesąmonė. Nesidairau atgal, žiūriu į priekį, nes ten visa amžinybė. Praėjo diena ir tapau artimesnis Viešpačiui Dievui.Kodėl mes gyvename? Ilgą laiką negalėjau atsakyti į šį klausimą. Buvau apsvaigęs, gėriau, lipau per kitų galvas, tvirtinau, kad aš esu svarbiausias. Ar dėl to tapau laimingas? Tikrai ne. Daug kart...
Motina Teresė

Motina Teresė

Kaip pakeisti pasaulį?Eik namo ir mylėk savo šeimą!– Motina Teresė – ...
Page 1 of 13412345Next »...Last »