Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie teisę“

Advokatas administraciniame procese

Advokatas administraciniame procese

Ar žinojote, kad siekiant stiprinti advokato ir advokato padėjėjo vaidmenį administraciniame procese bei riboti nekvalifikuotų specialistų atstovavimą šalims Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, jog nagrinėjant administracines bylas proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmo...
Netesybos – delspinigiai ir/ar bauda

Netesybos – delspinigiai ir/ar bauda

Kaip taisyklė, sudarant sutartį joje numatomos netesybos (bauda, delspinigiai). Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalis nurodo, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos gali būti išreikštos fiksuota suma (bauda) arba procentine atitinkamos vertės išrai...
Sandorių (sutarčių) negaliojimo atvejai

Sandorių (sutarčių) negaliojimo atvejai

Jeigu sudarėte sau nepalankų sandorį (sutartį), dar nereiškia, kad jo negalima nuginčyti ir turėsite jį vykdyti. Jeigu sandoris pripažintas negaliojančiu dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo ar dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi, tai nukentėjusysis taip pat turi teisę reikalauti atlyginti tokiais veiksmais jam padarytą neturti...
Dovana po vestuvių

Dovana po vestuvių

Po vestuvių mama padovanojo dukrai butą, kuriame iki šiol dukra su vyru ir gyvena. Manęs paklausė – ar nutraukiant santuoką dukros sutuoktinis galėtų pretenduoti į minėtą butą? Civiliniame kodekse nurodyta, jog dovanojimas — tai sutartis, kurios pagrindu dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise. Kadangi dovan...
Teismo procesinių dokumentų įteikimas

Teismo procesinių dokumentų įteikimas

Jeigu nežinote atsakovo gyvenamosios vietos, jis slapstosi ar yra išvykęs į užsienį, nereiškia, kad jo negalima paduoti į teismą. Apie pateiktą ieškinį teismas privalo informuoti atsakovą, kad šis galėtų pateikti atsiliepimus, dalyvauti posėdžiuose ir įgyvendinti kitas savo teises. Dalyvaujantiems byloje asmenims teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėd...
Daikto kokybė ir pirkėjo teisės

Daikto kokybė ir pirkėjo teisės

Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. y. daikto savybės turi atitikti vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas atsako pirkėjui už bet kokią daikto neatitiktį sutarčiai, esančią daikto perdavimo metu. Daikto savybės atitinka sutartį, jeigu: 1) daiktas atitinka pardav...
Teismo įsakymas

Teismo įsakymas

  Jeigu prievolė yra piniginė, nebūtina kreiptis į teismą su ieškiniu, užtenka pateikti prašymą dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismo įsakymo privalumas tas, kad pateikus prašymą, jau kitą dieną teismas priima teismo įsakymą, kuriuo priteisia prašomą reikalavimą (pvz., skolą), t.y. net nenagrinėdamas bylos. Teismo įsakymas neskundžiamas. Netrukus teismo įsakymas išsi...
Skolos pardavimas

Skolos pardavimas

Gana paprastas būdas atsikratyti skolos yra paprasčiausiai ją parduoti. Žinoma, tokiu atveju ji turėtų būti aiški, t.y. kilusi iš sutarties, vekselio ar pan., kad ją įsigijusiam asmeniui nereikėtų daug įrodinėti jos buvimą teisme. Pirkėjui skola naudinga tuo, kad jis ją nusiperka pigiau negu jos tikroji vertė, bet savo ruožtu apsiima jos prisiteisimo ir išieškojimo naštą. ...
Garantija

Garantija

Dar viena prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, be laidavimo, yra garantija. Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam i...
Laidavimo sutartis

Laidavimo sutartis

Laidavimo sutartis – vienas asmuo (laiduotojas) įsipareigoja atsakyti už skolininką kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdys savo prievolės. Laidavimas yra skirtas dažniausiai tiems atvejams, kai skolininkas neturi jokių įrodymų ar užtikrinimo, kad ateityje įvykdys prievolę, o tuo užtikrinimu tampa kitas asmuo, t.y. laiduotojas. Tai reiškia, kad skolininkui neįvykdžius prie...
Page 3 of 20« Prev12345Next »...Last »