Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie teisę“

Laidavimo sutartis

Laidavimo sutartis

Laidavimo sutartis – vienas asmuo (laiduotojas) įsipareigoja atsakyti už skolininką kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdys savo prievolės. Laidavimas yra skirtas dažniausiai tiems atvejams, kai skolininkas neturi jokių įrodymų ar užtikrinimo, kad ateityje įvykdys prievolę, o tuo užtikrinimu tampa kitas asmuo, t.y. laiduotojas. Tai reiškia, kad skolininkui neįvykdžius prie...
Testamentas – oficialus ar asmeninis

Testamentas – oficialus ar asmeninis

Ar žinojote, jeigu asmuo nori savo turtą palikti konkrečiam asmeniui ar asmenims, jis turėtų sudaryti testamentą. Galima sudaryti oficialųjį arba asmeninį testamentą. Oficialusis testamentas turi būti sudarytas dviem egzemplioriais ir patvirtintas notaro. Tokio testamento sudarymo faktą sunkiau nuginčyti, jis yra patikimesnis. Tačiau asmuo gali sudaryti ir asmeninį testamentą. J...
Išlaikymo vaikui dydžio pakeitimas

Išlaikymo vaikui dydžio pakeitimas

Ar žinojote, jog tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme (CK 3.201 str.) nustatyta galimybė pakeisti teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydį (formą) nepriklausomai nuo to, ar teismas pats nustatė vieno iš tėvų priteistiną išlaikymo dydį, ar patvirtino vaiko tėvų susitarimą dėl išlaikymo dydžio...
Nekompensuojamos išlaidos vaikui

Nekompensuojamos išlaidos vaikui

Ar žinojote, kai vaikas vieno iš tėvų iniciatyva išvyksta gyventi į užsienio valstybę, kurioje pragyvenimo lygis yra aukštesnis nei Lietuvoje, Lietuvoje likusiam tėvui neturi kilti pareiga kompensuoti dėl gyvenimo užsienio valstybėje padidėjusių vaiko išlaikymo išlaidų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog tokiais atvejais padidėjusių išlaidų riziką turi prisii...
Išvengti ginčų sodinant želdinius

Išvengti ginčų sodinant želdinius

Patikslintos prieš 12 metų patvirtintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. Siekiama padėti išvengti kaimyninių sklypų savininkų ginčų dėl arti tvoros sodinamų medžių, krūmų ar gyvatvorių. Patikslintųjų taisyklių priede yra nurodyti mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdyt...
Į kurią draudimo kompaniją kreiptis

Į kurią draudimo kompaniją kreiptis

Neretai nutikus eismo įvykiui ir užpildžius deklaraciją, vėliau nukentėjusieji kreipiasi ne į tą draudimo bendrovę. Dažna klaida, kai nukentėję vairuotojai kreipiasi į savo draudimo bendrovę dėl žalos atlyginimo. Taip, jeigu turite „Kasko“, kreiptis reikia į savo draudiką, tačiau tais atvejais, kai transporto priemonė apdrausta privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomyb...
Vaikų paėmimo iš tėvų tvarka (netvarka)

Vaikų paėmimo iš tėvų tvarka (netvarka)

Leidimus paimti vaikus iš tėvų išduodantys teismai neatsižvelgia į vaiko nuomonę, nors to reikalaujama pačiame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, o tėvai, iš kurių atimamos atžalos, nė neturi galimybės pateikti savo paaiškinimų – tokią padėtį konstatavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Va...
Kreipkitės, pagelbėsiu!

Kreipkitės, pagelbėsiu!

Ieškinių, pareiškimų, skundų ir kitų procesinių dokumentų ruošimas. Teisinės konsultacijos, pagalba Jums rūpimais teisiniais klausimais: santuokos nutraukimas, turto padalijimas, alimentai, sandoriai, skolos, žalos atlyginimas, paveldėjimas ir daugelis kitų civilinių teisinių santykių. Taip pat administraciniai teisiniai santykiai: nuobaudos už Kelių eismo taisyklių pažeidim...
Galimos turto dalybos nenutraukus santuokos

Galimos turto dalybos nenutraukus santuokos

Pagal Civilinio kodekso 3.87 straipsnio 2 dalį sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu. Turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalytas sutuoktiniams jų susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek ir santuoką nutrauku...
Duomenų apie asmenį paskleidimas

Duomenų apie asmenį paskleidimas

Lietuvos Aukščiausiasis teismas dėl neturtinių asmens teisių ir interesų gynimo, kai duomenys apie asmenį yra paskleidžiami valstybės ar savivaldybės institucijos priimtame akte nurodė, kad pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, asmens garbė ir orumas pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnį ginami nustačius tokių faktų visetą: pirma, žinių paskleidimo faktą, ...