Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie viską“

Koks tu?

Koks tu?

Koks tu, likęs vienas su savimi? Kai pabundi vidury nakties, kas tada esi? Kai aušra išvaduoja tave iš nakties tamsybių, kas esi prieš saugiai užsidėdamas kaukę ir virsdamas tuo, kuo tave laikys visa dieną? – John O’Donohue – ...
Nemyliu savo artimo

Nemyliu savo artimo

Įdėmiai pažvelgęs į savo vidų, įsitikinau, kad aš nemyliu savo artimo. Nes ne tik nesiryžtu paaukoti savo gyvybės dėl artimo, bet dėl jo neaukoju savo garbės, gerovės ir ramybės. Jeigu aš jį mylėčiau pagal Evangelijos įsakymą, kaip save patį, jo nelaimė žeistų ir mane, jo sėkme ir aš gėrėčiausi. O man, priešingai, labiau knieti išgirsti apie artimųjų nelaimes, a...
Negalvok apie buvusias nesėkmes

Negalvok apie buvusias nesėkmes

Galvok apie savo dabartines gerąsias savybes, kurių kiekvienas turi; negalvok apie buvusias nesėkmes – visi jų yra patyrę. – Charles Dickens – ...
Žemė juk turi atmintį

Žemė juk turi atmintį

Žemė dar tebelaiko savyje, giliai savyje ja vaikščiojusių žmonių atminimą, aišku, tebelaiko, žemė juk turi atmintį, ji turi gerą atmintį, tai ne koks ten vanduo, kuris bėgo nubėgo ir nė žymės nepaliko. Ir dar išeitų, kad jeigu bėgiojai žeme, ji atsimena tavo kojas; jeigu ravėjai, kasei, purenai – rankas atsimena, pirštus, delnus; jeigu nukrito ant jos tavo prakaito...
Paaiškinsite gyvenimo prasmę

Paaiškinsite gyvenimo prasmę

Kai viena žvaigždė nukrinta, kitos tebeskrieja laukdamos kritimo. Kai vienas žmogus numiršta, kiti sako: Ačiū Dievui – ne aš. Kai varlė kurkia liūne užvertusi galvą, Šuo nuleidžia savąją. Jis negali varlės nutverti. Kai pietuose noksta apelsinai, ašigalyje labai norėtų akmens samanos. Ir moteris žiūri į veidrodį. Kuria spalva nudažyti pražilusius plaukus? Klausia ji s...
Laimę norim surast

Laimę norim surast

…tikrąją laimę norim visi surast, ieškome, blaškomės, bandom kažką suprast… bet prisiminkim: kai buvom vaikai, laimingi buvome tikrai, galbūt todėl, kad tos laimės reikėjo mažai – Andrius Mamontovas – ...
Vieni turi proto

Vieni turi proto

Vieni turi proto, o kiti neturi, ir viskas. – Alan Alexander Milne. „Mikė Pūkuotukas“ –
Nėra visiškai blogų ar gerų

Nėra visiškai blogų ar gerų

Iš tikrųjų nėra nei visiškai gerų, nei visiškai blogų žmonių. Ne visi sulaužo dešimt Dievo įsakymų, bet visi esame linkę į tai. Paprastai dorovingi žmonės yra tie, kurie nesusidūrė su didele pagunda. – Isadora Duncan – ...
Niekas ir nebūna

Niekas ir nebūna

Juk neįmanoma vėl išgyventi to, kas praėjo, gali tik prisiminti, o prisiminimai neturi gyvybės. Jie tik blankiai primena laiką, kurio jau nebėra – kaip išblukusios nuotraukos arba išdžiūvęs saulučių vainikas stalčiaus gilumoje. Jie neapčiuopiami. Jie negali grąžinti tavęs į praeitį. Niekas negali būti taip, kaip buvo. Niekas ir nebūna. – Kevin Brooks. „Kendė...
John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy

Neklausk savo tėvynės, ką ji gali padaryti dėl tavęs, paklausk savęs, ką tu gali padaryti dėl savo tėvynės. – John Fitzgerald Kennedy. 35-asis JAV Prezidentas – Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. – John Fitzgerald Kennedy. 35th President of the United States – P.S. Kas parašyta plakate paskaitysite patys, o nesuprant...