Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie viską“

Dabar ruduo

Dabar ruduo

Kaip tau pasakyti, kad dabar ruduo? - Alfonsas Nyka-Niliūnas -
Dienos yra piktos

Dienos yra piktos

Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės: kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. - Naujasis Testamentas. Laiškas efeziečiams 5,15-16 - ...
Ruduo užpuola

Ruduo užpuola

Ruduo mane visuomet labai sunkiai užpuola. Šitas begalinis geltonumas, šitos visos graudžios ir sunkios spalvos prislegia mane – ir dingsta visas mano aktyvumas. Todėl vaikštau laukuos ir priemiesčio gatvėmis sunkiai besuvokdamas, žmonių nepažindamas. Kurgi tu gali būti kitoks, jei ruduo veržiasi pro tavo langus. Aš tuomet niekam kitam neturiu laiko, tik vaikystei prisiminti. - Al...
Gyvi – mirę

Gyvi – mirę

Vaikystėje man atrodė, kad visi mirusieji yra gyvi. Dabar man atrodo, kad visi gyvieji yra mirę. - Alfonsas Nyka-Niliūnas -
“Vėlinės”

“Vėlinės”

Pagerbkime amžino poilsio žemę, Kur ilsis seneliai, tėvai ar draugai. Lai jų atminimas mumyse rusena – Mes juos prisiminsim ilgai – dar ilgai. Mes Vėlinių dieną prisimenam juosius, Kiek skausmo jiems teko patirt. Išeit amžinybėn, palikus gyvuosius, Paklusus likimui numirt. Žvakelės ir gėlės šią Vėlinių dieną – Kiek daug čionai ilsis žmonių – Žmogaus laikinumas mus...
Išėjo per anksti

Išėjo per anksti

Kartais taip norėčiau užlipti laiptais iki dangaus, kad galėčiau apkabinti tuos, kurie išėjo per anksti….
Lyja

Lyja

Lyja. Lyja į miesto Ir į mano širdį. - Alfonsas Nyka-Niliūnas -
Kalbėti, kai į tave kreipiasi

Kalbėti, kai į tave kreipiasi

- Gal malonėtumėte pasakyti… - Kalbėk tik tada, kai į tave kreipiasi! – atžariai nutraukė ją Karalienė. - Bet jei visi laikytųsi šios taisyklės, – atsakė visad mėgstanti pasiginčyti Alisa, – ir jei tik tada kalbėtum, kai į tave kreipiamasi, tai, matote, niekas niekada nepasakytų nė žodžio… - Lewis Carroll. “Alisa stebuklų šalyje ir veidrod...
Nesigailiu

Nesigailiu

Aš vistiek dėl nieko nesigailiu – bent jau todėl, kad tai beprasmiška. - Elçin Səfərli -
“Rudens fragmentas”

“Rudens fragmentas”

Kai vėjas tau ilgai ir sunkiai šaukia Ir ima vasaros dienas rudens šalna lankyt, Tu sėdi po senu medžiu prieš platų lauką Ir iš vaikystės saulės nuotykius renki. Girdėjai – skundžiasi kažkas: gyvenimas jam neprasmingas… Dabar jis skundžiasi – prasmės per daug… Ir verkia, būdamas per daug laimingas, Nebegalėdamas tos laimės pavadint vardu. Ir liūdna tau, kad į...