Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie viską“

Goblin-o mintys apie tikslus

Goblin-o mintys apie tikslus

Морлоку про цели Большинство граждан плывёт по жизни как известная субстанция по реке. Плывут туда, куда несёт. Живут, где прибьёт. Это дебилы.   Особо одарённые борются с течением. Они плывут против: против родителе...
Žmogaus apnuoginta širdis

Žmogaus apnuoginta širdis

Vytautas Mačernis “Žmogaus apnuoginta širdis”   Gyveno duobkasys kapuos Ir kasė mirusiems duobes, Dainuodamas žodžius dainos: Gyveno duobkasys kapuos Ir negalvojo niekados, Kas mirus duobę jam iškas. Gyveno duobkasys kapuos Ir kasė mirusiems duobes.   Bet vieną kartą vakare Išvargęs griuvo ant duobės. Nutilo lūpose daina… Bet vieną kartą vakare Palaidojo jis p...
Airiška malda ir palaiminimas

Airiška malda ir palaiminimas

Airiška malda Temyli mus tie, kurie mus myli, O tie, kurie mūsų nemyli - Tegul Dievas paliečia jų širdis. O jei Jis nepalies jų širdžių, Tepaliečia Jis jų kelius, Kad pažintume juos iš šlubčiojimo. Airiškas palaiminimas Tepasitinka tave keliai, kuriais eisi Ir vėjas tepučia tau į nugarą, Šilta saulė tešviečia į veidą; Tavo laukus telaisto švelnus lietus, Ir kol vėl pa...
Šv. Pranciškaus malda

Šv. Pranciškaus malda

  Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios...
Тьма — это отсутствие света

Тьма — это отсутствие света

  ТЬМА — ЭТО ОТСУТСТВИЕ СВЕТА Проповедь, прочитанная на сочинском пляже Мамонов Петр Николаевич — лидер московского андеграунда 80-х, в совершенстве владеет английским и норвежским языками, его переводы публиковал...
Pėdos smėlyje

Pėdos smėlyje

Anuo metu Jėzus bylojo: Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva (Mt 11, 28-30). Žmogus danguje stovi šalia  Jėzaus ir mato savo gyvenimo pėdas smėlyje, o šalia  Jėza...
Pu-erh arbata

Pu-erh arbata

Šiandien garsioji Pu–erh arbata populiari visame pasaulyje. Tai ne tik atgaivos šaltinis, bet ir gyvybės energiją palaikantis vaistas nuo įvairių ligų. Pu-erh arbata atrasta Junanio provincijoje. Kitaip ji dar vadinama „imperatorių arbata“, nes vertingiausias arbatų rūšis anksčiau gerdavo tik imperatoriai, o liaudžiai tai daryti buvo draudžiama. Kinijoje Pu-erh arbata laikoma...
Motina Teresė

Motina Teresė

Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški. -Vis dėlto mylėkite juos! Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus. -Vis dėlto darykite gera! Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų. -Vis dėlto tegul Jums sekasi! Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj. -Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs! Tai, ką Jūs...
“If….” by Rudyard Kipling

“If….” by Rudyard Kipling

  Radjardas Kiplingas “Jei….” Jei tu ramus, kada visi klejoja, Pametę galvas, kaltina tave; Tiki savim, kada kiti dvejoja, Ir jų dvejonių nelaikai kalte; Jei moki kantriai laukt ir nepavargti, Už piktą šmeižtą nesiteist šmeižtu, Nekenčiamas nekenčiančių nesmerkti Ir nesidėt protingu nei geru; Jei tavo svajos remiasi tikrove, O mintys – ne vedliai, o palyda; Jei tu...
Tie graudūs vakaro varpai!

Tie graudūs vakaro varpai!

Thomas Moore *** Tie graudūs vakaro varpai! Kiek daug meni, kai jų klausai- Jaunystę, tėviškę, namus, Kaip sapną dingusius laikus. Tos džiaugsmo valandos negrįš; Juk ne viena jautri širdis Jau atgulė tyloj kapų Ir nebegirdi tų varpų. Ir kai manęs jau nebebus, Netils jų gaudesys graudus; Kiti poetai čia klajos, Klausydami varpų gaidos!   Vertė Lionginas Pažūsis   ...
Page 4 of 5« Prev12345Next »