Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie teisę“

Ryžtingi sutuoktiniai

Ryžtingi sutuoktiniai

Dažniausiai sutuoktiniai santuokos nutraukimo bylose nusiteikę ryžtingai ir apie jokius taikinimusis net girdėti nenori. Todėl nedažnai, bet būna, kad teismai santuokos nutraukimo bylose taiko Civilinio kodekso 3.54 straipsnį, nustatantį, jog teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti. Būtent, vieno sutuoktinio prašymu arba savo iniciatyva teismas gali nustatyti ne ilgesn...
Kas trukdo būti savimi?

Kas trukdo būti savimi?

Įdomūs darbuotojai

Įdomūs darbuotojai

Įdomūs tie darbuotojai, kai kurie, dar kaip įdomūs. Tikrai? Paskaitykite tekstą ir patys atsakykite. Darbuotojas paduoda pareiškimą nutraukti darbo sutartį jo prašymu. Į darbdavio žodžius, kad darbuotojas turi ateiti į darbą, turi dirbti, kol nesueis įstatyme numatytas terminas iki darbo sutarties nutraukimo, skaičiuojamas nuo pareiškimo padavimo dienos, darbuotojas atsako neigi...
Smagu gauti palikimą

Smagu gauti palikimą

Juk smagu gauti palikimą ? Bet neskubėkim džiaugtis. Gal palikėjas paliko ne tik turtą, bet ir skolas. Matote, mirus asmeniui, jūs perimate ne tik turtines teises, bet ir pareigas, skolas. Todėl prieš priimdami palikimą išsiaiškinkite, ką paveldite. Jeigu nenorite atsisakyti palikimo, nepaisant skolų buvimo, svarbu kokiu būdu priimsite palikimą. Nuo to priklauso kokioje apimtyje at...
PaSIdalinkime šunį

PaSIdalinkime šunį

Kaip padalinti šunį (jeigu kam labiau patinka katės – tai katę). Oi, ne taip pasakiau, ne „padalinti“, o „paSIdalinti“ ir gal ne katę, o katiną. Jeigu sutuoktiniai nutraukdami santuoką nepasidalija turtą tarpusavio susitarimu, tai turtas dalijamas teismine tvarka. O ką daryti su naminiais gyvūnais arba žuvytėmis akvariume? Situaciją aptarsime šuns pavyzdžio pagalba. Kodė...
Viršvalandinis darbas

Viršvalandinis darbas

Viršvalandžiai gal ir nemalonus dalykas, bet juk papildomai apmokamas. Jeigu jus prašo pasilikti darbe dėl darbo, kurį būtinai būtiniausiai reikia atlikti šiandiena, paprašykite darbdavio patikslinti, ar šis darbo laikas bus apmokėtas. Darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus tokius išimtinius atvejus, kai: 1) dirbami visuomenei būt...
Kliento priešas – pats klientas

Kliento priešas – pats klientas

Nemažai klientų, duodami paaiškinimus teisme, visiškai pasimeta – įtampa dėl bylos baigties, teismo salės ir posėdžio aplinka, priešingos pusės dalyvavimas ir kt., todėl užmiršta, ką valandų valandas aptarinėjo su advokatu ruošiantis bylai ir teisme kalba savo nenaudai, kalba tokius vėjus. Kartais norisi užsidengti veidą rankomis ir palįsti po stalu. Arba atvykti į teismo...
Įdomus tas gyvenimas

Įdomus tas gyvenimas

O po to apsigalvojo

O po to apsigalvojo

Sutuoktiniai nutarė nutraukti santuoką, teismas patenkino prašymą, o po to… o po to sutuoktiniai apsigalvojo ir nutarė toliau gyventi santuokoje. Klaipėdos miesto apylinkės teismas patenkino prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu. Teismo sprendimu buvo patvirtinta ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje kurioje aptarti vaikų gyvenamosios vietos, auklėjimo, t...
Sudėtingi šeimos reikalai

Sudėtingi šeimos reikalai

Šeimos reikalai –  ir sudėtingumai ir nesantaika tarp šeimos narių. Neretai artimi žmonės, pragyvenę kartu daug metų, tampa amžinais priešais. Padalinti turtą, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą bei pinigų jo išlaikymui sumą, nelengvas uždavinys, reikalaujantis kompleksinio teisinio požiūrio ir vertinimo. Ką jau bekalbėti apie sudėtingesnes situacijas, kai reikia santuoką...
Page 1 of 1112345Next »...Last »