Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrašai „Apie teisę“

Galimos turto dalybos nenutraukus santuokos

Galimos turto dalybos nenutraukus santuokos

Pagal Civilinio kodekso 3.87 straipsnio 2 dalį sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu. Turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalytas sutuoktiniams jų susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek ir santuoką nutrauku...
Duomenų apie asmenį paskleidimas

Duomenų apie asmenį paskleidimas

Lietuvos Aukščiausiasis teismas dėl neturtinių asmens teisių ir interesų gynimo, kai duomenys apie asmenį yra paskleidžiami valstybės ar savivaldybės institucijos priimtame akte nurodė, kad pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, asmens garbė ir orumas pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnį ginami nustačius tokių faktų visetą: pirma, žinių paskleidimo faktą, ...
Tėvai vaikus – vaikai tėvus

Tėvai vaikus – vaikai tėvus

Ne tik tėvai turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, bet ir pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus bei jais rūpintis (CK 3.205 str.).  Išlaikymas mokamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – teismo sprendimu priteisus išlaikymą.  Išlaikymo dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į vaikų ir tėvų...
Ieškinio senatis

Ieškinio senatis

Jeigu ketinate kreiptis į teismą ir tokiu būdu ginti savo teises, nepamirškite, jog tam yra senaties terminai, t. y. laiko tarpas, kuriam suėjus, negalite ginti savo teisių teisme, jeigu tam prieštarauja atsakovas. Civilinio kodekso 1.125 straipsnis nustato: 1. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. 2. Atskirų rūšių reikalavimams šis kodeksas bei kiti Lietuvos Respub...
Laikas į darbą ir iš darbo – darbo laikas

Laikas į darbą ir iš darbo – darbo laikas

Laikas, kurį žmonės sugaišta važiuodami į ir iš darbo, turėtų būti įskaičiuotas į darbo laiką. Tai numatančią nutartį priėmė Europos Teisingumo Teismas (ETT). Nutartyje rašoma, kad tie darbuotojai, kuriems nėra nustatytas pastovus darbo laikas, turėtų teisę prašyti, jog būtų sumokėta už tas valandas, kurias jie praleidžia važiuodami į ir iš darbo, taip pat darbo r...
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

Lietuvos apeliacinis teismas pabrėžė taisykles, kada gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus šių priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagrindo varžyti kito asmens teises nesu...
Vaizdo registratorius ir įstatymas

Vaizdo registratorius ir įstatymas

Šiemet liepos mėnesį parašiau straipsnį “Vaizdo stebėjimo kameros ir teisė į privatumą”. Gavau klausimą – o kaip su vaizdo registratoriais, ar jie taip pa pažeidžia teisę į privatumą, juk filmuojami žmonės, automobiliai? Mano trumpas atsakymas buvo toks – ne vaizdo registratoriuje esmė, svarbu kaip, kokiam tikslui jis, tiksliau, jo nufilmuoti duomenys, pa...
Mokėsiu-nemokėsiu už sutuoktinio/sutuoktinės skolas?

Mokėsiu-nemokėsiu už sutuoktinio/sutuoktinės skolas?

Neretai manęs klausia – ar gali būsimo sutuoktinio/sutuoktinės skolas išieškoti iš mano turto – ir aš atsakau, trumpai, – gali. Jeigu vienas iš sutuoktinių laiku neįvykdo savo prievolių ir skolų išieškojimą vykdantys antstoliai neranda skolininkui priklausančio asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininkui priklausančią turto dalį bend...
Kokie yra kasacijos pagrindai?

Kokie yra kasacijos pagrindai?

1. Kasacijos pagrindai yra kasaciniame skunde suformuluoti ir su bylos faktinėmis aplinkybėmis susieti teisiniai argumentai, kuriems esant įstatymas leidžia Aukščiausiajam Teismui priimti kasacinį skundą ir peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Nesant kasacijos pagrindų, Aukščiausiasis Teismas negali priimti kasacinio skundo. 2. Pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka yra: 1) m...
Bauda už nebendravimą su vaiku

Bauda už nebendravimą su vaiku

Teisės ir pareigos. Dažniausiai, kaip įprasta, prisimenamos teisės, o pareigos… kaip nors, kiek nors, kada nors. Teismuose nemaža bylų, kai vaiko tėvai bylinėjasi dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, nes gražiuoju dėl to nesusitaria. Standartiškai nustatoma bendravimo tvarka darbo dienomis, savaitgaliais, apibrėžiama, kurią valandą vaikas bus paimamas, kurią – grąžina...