Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įrodymų pateikimas teismui

Noriu priminti vieną taisyklę teisminiame procese – teismą reikia ne įtikinėti, teismui reikia įrodinėti.

Visus turimus įrodymus, įrodančius šalies poziciją, reikia pateikti teismui iškart, nebent nepasiseka jų gauti laiku. Teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą.

Turint galvoje, kad būna vienas arba du parengiamieji teismo posėdžiai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, kad sukonkretinti kiekvienos šalių poziciją, reikalavimus ir reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, o taip pat priminti šalims teisę baigti bylą taikos sutartimi arba pasinaudoti mediatoriaus paslaugomis, todėl laiko pateikti teismui įrodymus užtenka.

Tačiau galimas atvejis, kai pateikus įrodymus per vėlai byla pralaimima, nors per vėlai įrodymus pateikusi šalis ir buvo teisi.

Dar sudėtingiau, jeigu įrodymai pateikiami tik apeliacinės instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

Nesakyčiau, kad teismai piktnaudžiautų šia savo teise atsisakyti priimti įrodymus, juk geriau vėliau pateikti, bet sprendimas bus teisingas.

Tačiau geriau įrodymus teismui pateikti įstatymo nustatyta tvarka.