Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Advokatas administraciniame procese

Ar žinojote, kad siekiant stiprinti advokato ir advokato padėjėjo vaidmenį administraciniame procese bei riboti nekvalifikuotų specialistų atstovavimą šalims Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, jog nagrinėjant administracines bylas proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (konsultacijos, pagalba rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvavimas nagrinėjant bylą teisme)?

Panašiai yra reguliuojamas atstovavimas Baudžiamojo proceso kodekse ir Civilinio proceso kodekse.

Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jei teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai.