Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Sandorių (sutarčių) negaliojimo atvejai

Jeigu sudarėte sau nepalankų sandorį (sutartį), dar nereiškia, kad jo negalima nuginčyti ir turėsite jį vykdyti.

Jeigu sandoris pripažintas negaliojančiu dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo ar dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi, tai nukentėjusysis taip pat turi teisę reikalauti atlyginti tokiais veiksmais jam padarytą neturtinę žalą.

Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sandoriai gali būti vienašaliai, dvišaliai ir daugiašaliai.

Sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma. Asmens valia gali būti numanoma atsižvelgiant į konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes. Tylėjimas laikomas asmens valios išraiška tik įstatymų ar sandorio šalių susitarimo numatytais atvejais.

Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais.

Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

Nepilnamečio iki keturiolikos metų sudarytas sandoris negalioja, išskyrus smulkius buitinius sandorius, kuriuos pagal Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus nepilnamečiai iki keturiolikos metų gali sudaryti savarankiškai.

Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų be tėvų ar rūpintojų sutikimo sudarytą sandorį, išskyrus sandorius, kuriuos toks nepilnametis pagal Civilinį kodeksą ar kitus įstatymus turi teisę sudaryti savarankiškai, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal to nepilnamečio tėvų ar rūpintojų ieškinį.

Fizinio asmens, kurio veiksnumas apribotas tam tikroje srityje dėl psichikos ir elgesio sutrikimo, toje srityje be rūpintojo sutikimo sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal rūpintojo ar prokuroro ieškinį.

Tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja.

Jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės.

Pripažįstamas negaliojančiu savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandoris; dėl suklydimo sudarytas sandoris; dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryto sandoris; įgaliojimus viršijusio atstovo sudarytas sandoris, dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo sudarytas sandoris.

P.S. Klausimais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ar niekiniu kreiptis į mane asmenine žinute, Facebook žinute arba paskambinti: +370 699 21452 bei mano el. paštu: algirdas@bauza.lt