Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Mano miestas – Pagėgiai žali

„Mano miestas – Pagėgiai žali“

Moja eglių vainikai rasoti,
Ir mirguoja žiedai pakely.
Kaip berželis, prie kelio prigludęs,
Mano miestas – Pagėgiai žali.

Mano miesto nežino pasaulis –
(Kas mažytį taškelį žinos!)
Bet jis pilnas pavasario saulės
Ir skambios vyturėlio dainos…

Čia Rambyno legendos didingos
Ir patvinusios lankos toli,
Aguonėlė ant didvyrio kapo –
Mano miestas – Pagėgiai žali.

- Bronė Savickienė -