Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Galimos turto dalybos nenutraukus santuokos

Pagal Civilinio kodekso 3.87 straipsnio 2 dalį sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu.

Turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalytas sutuoktiniams jų susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek ir santuoką nutraukusiems ar pradėjusiems gyventi skyrium.

Taigi net ir nenutraukę santuokos sutuoktiniai turi teisę sudaryti sutartį dėl santuokoje įgyto turto pasidalijimo ir sutartimi nustatyti įstatymų įtvirtinto turto teisinio režimo pabaigą.

Pažymėtina, jog sutuoktiniai turto pasidalijimo sutartyje gali numatyti padalyti savo turtą tiek lygiomis, tiek nelygiomis dalimis.

Be to, sutuoktiniai gali susitarti padalyti visą turtą, jo dalį ar kokį nors turto objektą. Taigi dalis sutuoktinių turto gali likti jų bendrąja jungtine nuosavybe.

Kitas būdas sutuoktiniams pasidalyti turtą yra sudaryti vedybų sutartį. Pažymėtina, kad vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis).

Sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje numatyti, kad:

1) turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė;

2) turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe;

3) turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

Kaip matote, net ir nenutraukus santuokos sutuoktiniai turi teisę pasidalyti turtą jiems priimtinais būdais ir tvarka.