Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Duomenų apie asmenį paskleidimas

Lietuvos Aukščiausiasis teismas dėl neturtinių asmens teisių ir interesų gynimo, kai duomenys apie asmenį yra paskleidžiami valstybės ar savivaldybės institucijos priimtame akte nurodė, kad pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, asmens garbė ir orumas pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnį ginami nustačius tokių faktų visetą:

pirma, žinių paskleidimo faktą,

antra, faktą, kad žinios yra apie ieškovą,

trečia, faktą, jog paskleistos žinios neatitinka tikrovės,

ketvirta, faktą, kad žinios žemina asmens garbę ir orumą.

Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad duomenys laikomi paskleistais, kai juos, be asmens, apie kurį jie paskleisti, sužino dar bent vienas pašalinis asmuo.

Faktui, kad paskleista žinia yra apie ieškovą, nustatyti pakanka, jog pagal ginčijamų teiginių turinį ir kontekstą aplinkiniai atpažintų asmenį kaip susijusį su paskleista žinia.

Tai, ar konkrečiame teiginyje yra paskelbta žinia, ar išsakyta nuomonė, turi būti sprendžiama vadovaujantis tuo, kad žinia yra informacija apie faktus ir jų duomenis.

Faktas – tai tikras, nepramanytas įvykis, dalykas, reiškinys;

duomenys – fakto turinį atskleidžianti informacija;

žinia – informacija apie faktus ir jų duomenis, t. y. reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis.

Žinia yra laikomas teiginys, kuriuo kas nors tvirtinama, konstatuojama, pasakoma ar pateikiama kaip objektyviai egzistuojantis dalykas.