Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Tėvai vaikus – vaikai tėvus

Ne tik tėvai turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, bet ir pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus bei jais rūpintis (CK 3.205 str.).

 Išlaikymas mokamas vaikų ir tėvų tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – teismo sprendimu priteisus išlaikymą.

 Išlaikymo dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į vaikų ir tėvų šeiminę bei turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes.

Teismas, nustatydamas išlaikymo dydį, turi atsižvelgti į visų pilnamečių to tėvo (motinos) vaikų pareigą išlaikyti tėvus, neatsižvelgiant į tai, ar ieškinys dėl išlaikymo priteisimo pareikštas visiems vaikams ar tik vienam iš jų.

 Teismas gali atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jeigu nustato, kad tėvai vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams.

 Jeigu vaikai buvo atskirti nuo savo tėvų nuolatinai dėl pačių tėvų kaltės, tokie tėvai neturi teisės į išlaikymą.

 Išlaikymo priteisimo klausimais kreiptis į mane asmenine žinute arba mano el. paštu: algirdas@bauza.lt