Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Ribos

Jeigu jums sako: „Nedaryk to, nieko nesigaus“, – supraskite, kad šie žodžiai liečia sakantįjį, o ne jus. Žmonės taip sako turėdami geriausius ketinimus, bet jų patarimai pagrįsti jų asmenine patirtimi, jų pasirinkimu ir kitais jų susigalvotais niekais. Patys nusistatykite savo ribas ir tik jas pripažinkite.

Nenorite atsakyti į telefono skambučius ir  viršininko laiškus po 11 valandos vakaro ir išeiginėmis, švenčių dienomis? Na ir neatsakykite.

Jūsų nusistatytos ribos panašios į savigarbą. Dauguma žmonių būtų patenkinti, jeigu jūs pasiliktumėte jų nustatytose ribose, nes jie tas ribas sugalvojo. Leiskite jiems suprasti, kad jus tokie reikalai, tokia padėtis netenkina. Dėl to jūs netapsite šikniumi, bet būsite vertinamas stipria asmenybe ir gerbiamu žmogumi.

Neleiskite niekam nustatyti jums ribas, nes tai bus svetimos ribos, svetimos nuostatos ir jums teks gyventi jų gyvenimus.