Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Vaizdo registratorius ir įstatymas

Šiemet liepos mėnesį parašiau straipsnį “Vaizdo stebėjimo kameros ir teisė į privatumą”.

Gavau klausimą – o kaip su vaizdo registratoriais, ar jie taip pa pažeidžia teisę į privatumą, juk filmuojami žmonės, automobiliai? Mano trumpas atsakymas buvo toks – ne vaizdo registratoriuje esmė, svarbu kaip, kokiam tikslui jis, tiksliau, jo nufilmuoti duomenys, panaudojami.

Norėčiau šiek tiek plačiau apie tai parašyti, nes internete, masinėse informacijos priemonėse, populiaru viešinti nuotraukas, vaizdo įrašus, pvz., apie netaisyklingai pastatytus automobilius su aiškiai matomais automobilio numeriais, leidžiančiais identifikuoti asmenį.

Vieni pasakys, jog viešumas – veiksminga priemonė kovojant su pažeidėjais, o kiti atsakys, jog tai Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas.

Asmens duomenimis yra laikomi tiek vaizdo registratoriais/fotokameromis užfiksuoti asmenų (praeivių, vairuotojų) atvaizdai, tiek ir automobilių numeriai. Net ir užtušavus automobilių numerius, kitos aplinkybės tam tikrais atvejais galėtų leisti identifikuoti automobilį vairuojantį asmenį ir vaizdo įrašai būtų laikomi asmens duomenimis.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmens duomenų apsaugos reglamentas yra netaikomas, kai duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla, pvz., vaizdo registratoriaus naudojimas privačiame automobilyje taip pat įprastai yra laikomas asmenine (ne verslo) veikla, todėl reglamento reikalavimai ir taisyklės nėra taikomi. Tačiau tai reiškia, kad užfiksuotą medžiagą vairuotojai privalo naudoti išimtinai savo asmeniniu tikslu – užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes.

Paviešinus tokią medžiagą internete siekiant sudrausminti vairuotojus, jau būtų išeinama iš duomenų tvarkymo asmeniniu tikslu ribų ir gali grėsti atsakomybė už netinkamą duomenų tvarkymą. Reikėtų nepamiršti, kad vairuotojų drausminimas ir pažeidimų prevencija yra policijos veikla ir privatūs asmenys tuo negali užsiimti. Taigi, pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles vaizdo registratorius galima naudoti tik eismo įvykių aplinkybių užfiksavimui, o tokių duomenų viešinimas gali būti laikomas teisės aktų pažeidimu.

Jūs paklausite – kas būtų atsakingas už tokios medžiagos viešinimą ir aš atsakysiu – atsakomybė gali būti taikoma tiek paskyros (socialinių tinklų, žiniasklaidos portalų) administratoriui, tiek vaizdo įrašą/nuotrauką paviešinusiam asmeniui.

Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl atsakomybės, greičiausiai būtų taip pat atsižvelgiama į pačios medžiagos turinį – ar ji leidžia identifikuoti užfiksuotus asmenis ir į pažeidimą padariusio veiksmus – pavyzdžiui, ar buvo reaguojama į prašymus pašalinti vaizdo įrašą ir panašiai.