Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Tik žodis

Niekas iš tiesų nėra beprotis. Tai tik toks žodis. Tik žodis.
O mes ne žodžiai.

- Torey L. Hayden. ,,Mergaitė” -