Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Mokėsiu-nemokėsiu už sutuoktinio/sutuoktinės skolas?

Neretai manęs klausia – ar gali būsimo sutuoktinio/sutuoktinės skolas išieškoti iš mano turto – ir aš atsakau, trumpai, – gali.

Jeigu vienas iš sutuoktinių laiku neįvykdo savo prievolių ir skolų išieškojimą vykdantys antstoliai neranda skolininkui priklausančio asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininkui priklausančią turto dalį bendrame sutuoktinių turte.

Bendrąja jungtine nuosavybe pagal Civilinio kodekso 3.88 straipsnį pripažįstamas vieno ar abiejų sutuoktinių vardu po santuokos įgytas turtas, pajamos, gautos iš asmeninio turto, pajamos, gautos iš sutuoktinių bendros veiklos ar vieno sutuoktinio veiklos, po santuokos sudarymo gautos verslo pajamos, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios netikslinės paskirties išmokos.

Taigi, bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas ir darbo užmokestis. Todėl pradelstos vyro skolos gali būti dengiamos iš jam priklausančios žmonos darbo pajamų dalies, ir atvirkščiai – žmonos nesumokėtos skolos gali būti išieškomos iš jai priklausančios vyro darbo pajamų dalies.

Tačiau skolingo sutuoktinio skolos neišieškomos iš tokio antrojo sutuoktinio turto, kuris pagal Civilinio kodekso 3.89 straipsnį pripažįstamas asmenine nuosavybe.

Tai iki santuokos atskirai įgytas turtas, asmeniškai paveldėtas ar dovanų gautas turtas, piniginės kompensacijos už sveikatai padarytą žalą bei kitos tikslinės piniginės išmokos, kurių negalima perleisti kitiems asmenims.

O alimentai, nerimstate Jūs?

Taip.

Jeigu sutuoktinio vaikams iš ankstesnės santuokos priteistos išlaikymo išmokos nemokamos arba mokama tik jų dalis, tai išlaikymo skolos išieškojimas taip pat gali būti nukreipiamas į tą dalį neskolingo sutuoktinio darbo pajamų, kuri priklauso skolininkui.

Tai kaip išvengti mokėjimų už sutuoktinio skolas, klausiate Jūs?

Kol kas tebūnie Jums nemokama konsultacija, kol kas…

Pagal Civilinio kodekso 3.87 str. turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė tol, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu.

Įprastai turtas dalijamas nutraukiant santuoką, tačiau sutuoktiniai gali ir gyvendami kartu, bet kuriuo metu teisiškai pasidalinti turtą (tarpusavio susitarimu ar teismo sprendimu). Kol sutuoktinių turtas nėra atskirtas, tol yra teisinis pagrindas vykdyti skolos išieškojimą iš vienam sutuoktiniui tenkančios kito sutuoktinio atlyginimo ar kitokio turto dalies.