Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Kokie yra kasacijos pagrindai?

1. Kasacijos pagrindai yra kasaciniame skunde suformuluoti ir su bylos faktinėmis aplinkybėmis susieti teisiniai argumentai, kuriems esant įstatymas leidžia Aukščiausiajam Teismui priimti kasacinį skundą ir peržiūrėti bylą kasacine tvarka.

Nesant kasacijos pagrindų, Aukščiausiasis Teismas negali priimti kasacinio skundo.
2. Pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka yra:

1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui;

2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos;

3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda (CPK 346 str. 2 d.).