Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Kaip galima kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą? Kokie yra kreipimosi terminai?

1. Kasaciniai skundai Aukščiausiajam Teismui gali būti paduodami tiesiogiai, pristatant į teismo raštinę, atsiunčiami paštu, taip pat elektroninių ryšių priemonėmis, naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (plačiau žr. https://e.teismas.lt/lt/public/home).

2. Kasaciniai skundai Aukščiausiajam Teismui paprastai turi būti paduoti per tris mėnesius nuo skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos (CPK 345 str. 1 d.). Svarbi yra būtent įsiteisėjimo diena, o ne skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties gavimo, sužinojimo apie jį data. Pastebėtina, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (CPK 331 str. 6 d.; 339 str.).

3. Kai kuriais atvejais įstatymas nustato trumpesnius kasacinio skundo padavimo terminus:

- apeliacinės instancijos teismo nutartis perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.), gali būti skundžiama per vieną mėnesį nuo įsiteisėjimo dienos (CPK 345 str. 1 d.);

- kasacinis skundas viešųjų pirkimų bylose, išskyrus ginčus dėl žalos atlyginimo, gali būti paduotas per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 423-1 str. 2 d., 423-10 str.)

- Lietuvos apeliacinio teismo nutartis dėl prašymo pripažinti ar pripažinti ir vykdyti užsienio arbitražo sprendimą gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui per 30 dienų nuo jos priėmimo dienos (Komercinio arbitražo įstatymo 51 str. 3 d.).

4. Tais atvejais, kai kasatorius kasaciniu skundu skundžia tiek apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kurios apskundimui taikytinas vieno mėnesio apskundimo terminas, tiek ir dalį, kurios apskundimui taikytinas trijų mėnesių terminas, o skundžiamos teismo procesinio sprendimo dalys yra glaudžiai susijusios, kasatorius neprivalo paduoti dviejų kasacinių skundų, todėl, vienu kasaciniu skundu skundžiant glaudžiai susijusias apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo dalis, taikomas ilgesnis kasacinio skundo padavimo terminas (civilinė byla Nr. 3K-3-435/2013).

5. Asmenims, praleidusiems kasacinio skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas, išskyrus atvejį, kai kasacinis skundas paduodamas dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo negali būti tenkinamas, jeigu jis paduotas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 345 str. 2 d.).

6. Už kasacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose). Turtiniuose ginčuose už kasacinius skundus CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos (CPK 80 str. 4 d.).