Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Kas gali kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą ir surašyti kasacinį skundą?

1. Kasacinį skundą gali paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 342 str.). Jei asmuo nebuvo įtrauktas į bylą, bet teismo sprendimu nuspręsta dėl jo teisių ar pareigų, šis asmuo gali paduoti bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui prašymą atnaujinti procesą Civilinio proceso kodekso XVIII skyriuje nustatyta tvarka (CPK 366 str. 1 d. 7 p., CPK 367 str. 3 d.).

2. Kasacinį skundą privalo surašyti advokatas. Juridinio asmens kasacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti kasacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, kasacinį skundą gali surašyti Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys (CPK 347 str. 3 d.). Tačiau galimybė asociacijai ar kitam viešajam juridiniam asmeniui atstovauti savo nariams teisme yra siejama su asociacijos ar kito viešojo juridinio asmens pagrindinių tikslų, kuriems jie įsteigti, įgyvendinimu, ir tik tiek, kiek tai susiję su šių pagrindinių tikslų įgyvendinimu. Asociacija ar kitas viešasis juridinis asmuo, kurių vienintelis veiklos tikslas yra savo narių konsultavimas ir jų interesų atstovavimas teisme ginant bet kokius jų interesus, negali būti laikomi tinkamais atstovais, turinčiais teisę atstovauti savo nariams pagal Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą (civilinė byla Nr. 3K-3-461-611/2015).

3. Advokato padėjėjas neturi teisės surašyti ir pasirašyti kasacinio skundo (Advokatūros įstatymo 34 str. 2 d.).

4. Kasacinį skundą turi pasirašyti ir jį paduodantis asmuo, ir skundą surašęs asmuo (CPK 347 str. 3 d.). Tačiau tinkamai įgaliotas asmuo (pvz., advokatas) gali pasirašyti kasacinį skundą už jį paduodantį asmenį (pvz., ieškovą). Jei skundą pasirašęs atstovas turi teisę ir jį surašyti, kasaciniame skunde pakanka vieno asmens – tinkamai įgalioto atstovo – parašo.

5. Civilinio proceso kodekse nenustatyta reikalavimo, kad prašymą sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, privalėtų pasirašyti advokatas ar kitas turintis teisę surašyti kasacinį skundą asmuo, vadinasi, prašymą sustabdyti teismo sprendimo vykdymą gali pasirašyti ir pats kasatorius.