Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Kas yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir ką jis nagrinėja?

1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir Aukščiausiasis Teismas) yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti (Teismų įstatymo 23 str. 1  d.). Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus (Teismų įstatymo 23 str. 2 d.).

2. Aukščiausiajam Teismui kasaciniu skundu gali būti skundžiami apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 340 str. 1 d.), išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip. Aukščiausiasis Teismas nenagrinėja skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų ir nutarčių ar jų dalių, neperžiūrėtų apeliacine tvarka (CPK 341 str.).

3. Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos kolegija, teisėjų kolegija, Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus ar teismo plenarinė sesija dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Pirmiau paminėti subjektai taip pat turi teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 363 str.).