Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Konstitucijos 31 straipsnis

Svarbus Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis.

Realus, veikiantis, tiesiog gelžbetoninis straipsnis.

Nuo kurio keičiasi teisėsaugos pareigūnų veidas.

Norite žinoti koks tai straipsnis?

Konstitucijos 31 straipsnis: „Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius“.

Pavyzdžiui, sustabdo Jus policijos pareigūnas ir rūpestingai klausia – kodėl Jūsų akys raudonos, ką draudžiamo vežate, ką turite su savimi, su kuo miegate?

Jūsų atsakymas – kokiu tikslu klausiate, pareigūne?

Į bet kokią tolesnę pareigūno frazę atsakote – 31 Konstitucijos straipsnis.

Tik maldauju, nesuvaikėkite ir neužmirškite sveiko proto, ypač bendraujant su pareigūnais.

Jauni ir kruopštūs pareigūnai, ką tik baigę mokslus, kurpia bylą – 31 straipsnis.

Graži pareigūnė kurpia bylą, mirksi akutėmis savo, ir sako – pasirašykite čia ir čia, tai tik pradiniai parodymai, po to pataisysite, kam Jums advokatas ir t.t., o Jūs – 31 straipsnis.

Ir kartokite tol, kol Jūs ar Jūsų artimieji nesuras patikimą ir kvalifikuotą advokatą.

Po to kalbės jis, dirbs jis, o iki tol – tylite. Atsiminkite patarlę, kad „Žodis – sidabras, tylėjimas – auksas“.

Nesutinkate? Nuginčykite!

Atkreiptinas dėmesys, jog tas pats Konstitucijos 31 straipsnis numato, kad „Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą“.

Pažymėtina, jog ši konstitucinės nuostata įgyvendinta ir kituose kodeksuose, pvz. Civilinio proceso kodekso 188 straipsnis nustato, jog „Šalis ir trečiasis asmuo turi teisę atsisakyti apklausos ar atsakymų į tam tikrus pateiktus klausimus, jeigu tai reikštų parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius“.