Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Būkite gailestingi

Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.

Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.

Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį.

Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.

- Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Luką 6, 36-38 -