Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Su Lietuva, pakilusia į saulę, aš esu

Aš nemiriau, manęs jie nesušaudė –
Aš su Jumis, brangieji, tebesu.
Mane jie pjaustė, spardė, spjaudė, –
Neįveikė – aš gyvas po kankinimų baisių.

Jie mirtinai manęs nenukankino, neišnarstė –
Aš – gyvas tarp gyvųjų gyvenu.
Aš iš kapų be kauburėlių, iš tos duobės be karsto,
Iš tų sušaudytų dainų, bet nenušautas ateinu. (…)

Aš nemiriau, manęs jie nesušaudė
Brangieji, su Jumis šią valandą esu.
Aš išgirdau kaip Laisvės varpas gaudė,
Giedojau “Lietuva Tėvyne” su ašarom visu balsu.

Buvau aš su Jumis ir rūsčią Sausio naktį,
Prie laužo šildžiausi išsukinėtas kameroj rankas,
Meldžiau aš viešpatį, kad tik jėgų užtektų
kol atsimuš, suduš ta raudonoji pragaro banga.

Sudužo….ateinu per Dzūkijos smėlėtą lauką,
Aš nesušaudytas, aš gyvas kaip Jisai, kaip Tu!
Skubu į klasę – mokiniai manęs jau laukia,
Vėl laiptais seminarijos kartu su Birute lipu.

Žinau – ruduo ir šįmet vėl medžius nuauksins,
Šalna negailestingai išbarstys lapus visus.
Žinok – aš su tavim esu, dukrele mano Aukse,
Su Lietuva, pakilusia į saulę, aš esu.

- Antanas Paulavičius. “Aš su jumis esu” -

Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui