Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Vykimas į užsienį su nepilnamečiu vaiku

Jau ne kartą minėjau, kad nutraukiant santuoką kartu turi būti išspręstas ne tik turto padalijimo klausimas, bet ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir jo išlaikymo klausimai bei skyriumi gyvenančio tėvo ar mamos bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas.

Kaip ir viskas aišku, teoriškai aišku, nes praktikoje ne visada jau taip aišku, gyvenimas įvairiapusiškesnis, nei teismo sprendimas.

Ar reikalingas kito iš tėvų sutikimas vykstant su nepilnamečiu vaiku į užsienį? Tiek į užsienį vykstant vienam iš tėvų, su kuriuo nustatyta gyvenamoji vieta, tiek vienam iš tėvų, kuriam nustatyta bendravimo su vaiku tvarka?

Atsakau trumpai ir aiškiai – jeigu į užsienį vykstama atostogų, praleisti laiką ir pan., tai vaiko tėvo (mamos) sutikimo nereikia, o sutikimo reikia, jeigu išvykstama į užsienį nuolatiniam gyvenimui.

Pažymėtina, kad nustačius vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, jam nepriskiriama vienasmenė tėvų valdžia ir tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi tokias pačias teises ir pareigas vaiko atžvilgiu, įskaitant ir bendrauti su vaiku bei dalyvauti jo auklėjime, jeigu teismo nenustatyta kitaip.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas mano, kad geriausių vaiko interesų paisymas ir pagarba tėvų valdžios lygybės principui, sprendžiant svarbiausius vaiko gyvenimo klausimus, suponuoja poreikį gauti skyrium gyvenančio tėvo sutikimą kitam iš tėvų, su kuriuo nustatyta nuolatinė vaiko gyvenamoji vieta, siekiančiam su vaiku išvykti gyventi nuolat į užsienį.

Pareiga įrodyti, kad vaiko išvežimas nuolatiniam gyvenimui į užsienį geriausiai atitinka vaiko interesus, ir kad tai iš esmės nepažeidžia skyrium gyvenančio tėvo (motinos) teisių, tokiu atveju tenka tėvui ar motinai, siekiančiam pakeisti nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą. Vaikas nuolat gyventi į užsienį gali išvykti tik su tuo tėvu (motina), su kuriuo nustatyta jo gyvenamoji vieta. Jei šia teise nori pasinaudoti skyrium gyvenantis tėvas, turi būti atitinkamai pakeistas teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų nustatymo.

Kitokie reikalavimai taikytini dėl tėvų laikino išvykimo su vaikais į užsienį. Paprastai abu tėvai teise laisvai vykti į užsienį su vaikais turėtų naudotis netrukdomai (be sutikimo davimo), jei tai patenka į nustatytos teismo bendravimo tvarkos ribas.

Siekiant sumažinti konfliktų kilimo grėsmę tarp sutuoktinių po jų santuokos nutraukimo, tiek šalių atstovai, tiek teismai (būdami aktyvūs šeimos bylose) turėtų veikti už tėvų bendravimo su vaikais tvarkos detalizavimą numatant atitinkamas teises išvykti su vaiku atostogų į užsienį.

Tuo tarpu skyriumi gyvenančio tėvo sutikimo davimas kitam iš tėvų, su kuriuo nustatyta nuolatinė vaiko gyvenamoji vieta, siekiančiam su vaiku išvykti gyventi nuolat į užsienį išplaukia iš Civiliniame kodekse įtvirtinto tėvų valdžios lygybės principo, tai  jo privalomumo įrašymas į teismo sprendimą būtų perteklinis.

Atkreiptinas dėmesys, kad po santuokos nutraukimo teismo sprendimas dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymo gali būti pakeistas, pasikeitus atitinkamoms aplinkybėms, ir tėvas (motina) gali pakartotinai kreiptis į teismą ateityje.