Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įgaliojimas, prokūra, sutartis

Kas per daiktas tas įgaliojimas yra? O prokūra?

Girdėjote, žinote, kad įgaliojimą išduoda įmonės vadovas savo darbuotojams ar kitiems asmenims, o ir fiziniams asmenims jis reikalingas, kai dėl ligos ar užimtumo patys negali sudaryti sutarties ar atlikti kitus veiksmus.

Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis – Civilinio kodekso 2.137 straipsnio 1 dalis.

Pažymėtina, jog įgaliojimas gali būti išduodamas tiek vienam konkrečiam veiksmui (ar konkrečiai sutarčiai) atlikti (sudaryti), tiek ir daugeliui veiksmų (ar sutarčių).

Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 1 dalis nustato, kad turi būti notaro patvirtinami šie įgaliojimai:
1) įgaliojimas sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma;
2) įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą;
3) įgaliojimas, kurį fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti.

Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos o įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja.
Įgaliojimas pasibaigia:
1) pasibaigus įgaliojimo terminui;
2) įgaliotojui panaikinus įgaliojimą;
3) įgaliotiniui atsisakius įgaliojimo;
4) nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuris davė įgaliojimą;
5) nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, arba jam iškėlus bankroto bylą;
6) mirus davusiam įgaliojimą fiziniam asmeniui ar pripažinus jį neveiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba ribotai veiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba nežinia kur esančiu;
7) mirus fiziniam asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, ar pripažinus jį neveiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba ribotai veiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba nežinia kur esančiu.

Su įgaliojimu daugmaž aišku, dauguma tai žinojo ir iki mano išminties rodymo, įstatymų citavimo.

O štai prokūra, ką apie ją žinote?

Pripažinsiu, pats ne tiek daug kartų matęs tokį dokumentą.

Civilinio kodekso 2.176 straipsnis nustato:
1.Prokūra yra įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo (verslininkas) suteikia teisę savo darbuotojui ar kitam asmeniui atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu.
2. Be to, prokūra suteikia teisę atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institucijose.
3. Asmuo, kuriam išduota prokūra, yra prokuristas.

Atkreiptinas dėmesys, kad advokato teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi.

Pasakysite, kad susipainioti galima – įgaliojimas, prokūra, sutartis-, kaip viskas sudėtinga, nors taip tik iš pirmo žvilgsnio, manyčiau.