Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Ar nėščia moteris gali būti atleista iš darbo… ?

Ar nėščia moteris gali būti atleista iš darbo darbdavio valia bandomuoju laikotarpiu?

Negali.

Darbo kodekso (DK) 61 straipsnio  ”Darbo sutarties nutraukimo apribojimai” 1 dalis nustato, kad “Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti nutraukta šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu, nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui. Darbuotojos nėštumo faktas patvirtinamas darbdaviui pateikus gydytojo pažymą apie nėštumą”.

Kaip matome iš įstatymo teksto, darbo sutartis su nėščia moterimi jos išbandymo metu gali būti nutraukta jos iniciatyva, t.y. ne darbdavio valia.

 

O nėščia moteris gali būti atleista iš darbo darbdavio valia pasibaigus darbo sutarties terminui?

Gali. Bet…

DK 61 straipsnio 1 dalį jau pacitavau. Vadinasi, atsižvelgiant į tai, kad darbo sutarties nutraukimas suėjus terminuotos darbo sutarties terminui patenka į sąrašą atvejų, kuomet su nėščia darbuotoja gali būti nutraukta darbo sutartis, darbdavys turės teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį.

Tačiau DK 61 straipsnio 2 dalis numato, kad nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos, iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, darbdavys negali įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį kitais, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, pagrindais.

Taigi, jeigu iki terminuotos darbo sutarties pabaigos nėščia moteris dar nebus išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų (dar dirbs), ją bus galima atleisti iš darbo iškart suėjus terminui, bet jei  terminuotos darbo sutarties pabaigos terminas sueis moteriai jau esant nėštumo ir gimdymo atostogose, ji galės būti atleidžiama tik kai vaikui sukaks 4 mėnesiai.