Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Realybė rūsti

Jeigu jūs galvojate, kad gyvenate puikiame pasaulyje, kuriame vyrauja teisingumas, o teisė yra absoliuti vertybė, tai skubu pasiūlyti dar kartą pagalvoti.

Žinoma, bus ir kitaip manančių, juk teisingumas dalykas subjektyvus. Visada buvo yra ir bus kitaip manančių. Kitaip negu kas? Bandykite patys atsakyti į šį klausimą.

Nepaisant puikių įstatymų, taip taip, Lietuvoje yra daugybė kokybiškų teisės aktų, norminių aktų, tačiau problema yra jų taikyme, t. y. galimybėje, pareigoje juos vykdyti ir jų vykdymo realume. Visiems, visur ir visada. Reikia pripažinti, kad ta problema buvo ir anksčiau, išlieka ir šiandiena.

Sutikite, kad už savo teises vis dar reikia kovoti ir neretai versti institucijas bei asmenis, privalančius užtikrinti jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, dirbti.

Todėl kartu su įstatymais vis dar yra ir supratimai.

Populiariausias ir daugumai žinomas supratimas yra toks: netikėk, nebijok, neprašyk.

Tai reiškia, kad niekuo nereikia aklai, absoliučiai tikėti – nei valdininkais nei pareigūnais ar teisėjais. Reikia tikrinti, tikslinti, mąstyti. Juk tai jūs galite netekti pinigų, jūs būsite nubausti. Atminkite tai!

Bijoti irgi beprąsmiška ir nenaudinga. Ypač bijoti grasinimų. Baimė daro jus silpnais ir bejėgiais. Neužmirškite, kad yra sveikas protas.

Jūsų žiniai, yra tokia sąvoka „viktimologija“ (lot. victima – auka) – kriminologijos šaka, tirianti nusikaltimų aukas – jos tyrimų objektas (viktimizacija): aukų ir nusikaltėlių ryšiai, santykiai, aukos asmenybė. Tarp jų yra aplinkybės, kai nusikaltimo padarymas priklauso nuo pačios aukos elgesio.

Prašyti ir maldauti taip pat nereikia. Prašyti, reiškia tapti skolininku, duoti pagrindą ir galimybę jus įtakoti.

Realybė rūsti. Manyčiau, tai pagrindinis įstatymas.