Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Kaip elgtis, kai vykdoma krata?

Iš tikrųjų tai ne taip baisu, tuo labiau nereikia panikuoti.

Kaip taisyklė, krata vykdoma anksti ryte. Keista, nemalonu, bet taip jau būna. Atsiminkite, jeigu jūs atsisakysite atidaryti duris, jas gali tiesiog išlaužti.

Visų pirma, nusiraminkite ir iš karto susisiekite su advokatu.

Taip pat patartina pranešti apie tai visiems, kam manote būtina, bet iki tol, kol prasidės tardyminiai veiksmai, nes po to tokios galimybės gali nebebūti.

Krata vykdoma nutarimo pagrindu.

Prieš kratos pradžią tardytojas privalo prisistatyti, supažindinti jus su nutarimu ir išaiškinti jums jūsų teises. Taip pat tardytojas privalo pranešti ryšium su kokia baudžiamąja byla vykdoma krata. Nutarimas įteikiamas jums pasirašytinai. Jūs turite teisę jame parašyti savo prašymą dėl būtino advokato dalyvavimo atliekant kratą (galima nurodyti konkretų advokatą). Tardytojai neretai ignoruoja šią jūsų teisę, tada jums atsiranda teisė skųsti tokį nutarimą dėl minėto pažeidimo.

Atliekant kratą privalo dalyvauti du kviestiniai. Pageidautina, kad tai būtų jūsų pažįstami ar kaimynai. Atminkite, kartais tardytojai atsiveda paruoštus kviestinius, tarp jų ir praktiką jų žinyboje atliekančius asmenis.

Fiksuokite kratos eigą. Tačiau atminkite, kad tardytojas gal apriboti tokią galimybę, todėl savo pastabas bent užsirašykite.

Iki kratos pradžios jums pasiūlys geranoriškai atiduoti tardymui reikalingus daiktus, dokumentus, vertybes, motyvuojant tuo, kad tada kratos nevykdys. Jums neturėtų būti svarbu ar ras pas juos tokius daiktus ar jūs pats juos atiduosite.

Dažnai išimami elektroniniai informacijos įrenginiai (telefonai ir pan.). Jūs galite juos išjungti iki kratos pradžios, kad nebūtų galima juos peržiūrėti, panaudoti, nes įstatymas neįpareigoja pranešti šių įrenginių slaptažodžius. Jeigu tardytojas ras kokius nors draudžiamus daiktus – nieko neaiškinkite iki pokalbio su advokatu.

Atlikus kratą surašomas protokolas, kurį pasirašote jūs, tardytojas, kviestiniai ir kiti šio tardyminio veiksmo dalyviai. Labai atidžiai ir rūpestingai susipažinkite su protokolu, nes šis dokumentas bus vertinamas teismo posėdyje. Atkreipkite dėmesį, kad visos tuščios protokolo vietos turi būti perbrauktos, kad vėliau nebūtų padaryti įrašai. Be to, jūs turite teisę įrašyti bet kokį kiekį pastabų dėl protokolo, jame nurodytų aplinkybių. Popieriaus lapai su jūsų pastabomis privalo būti sujungti su protokolu, kuriame turi būti parašyta apie pridedamas pastabas.

Ir atsiminkite, jūsų tikslas – ginti savo teises, kurios, deja, neretai pažeidžiamos dėl to, kad žmonės nežino savo pilietinių teisių ir pareigų, kuo kartais pasinaudoja pareigūnai. Atsiminkite – bus advokatas, bus tikrumas, jog jūsų teisės nebus pažeistos!