Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Neužmirškite, prašau, bendraudami su pareigūnais ir ne tik

O pareigūnai neužmirš bendraudami su piliečiais?

Klausimas labiau negu teisingas, bet apie viską iš eilės.

Ankstesniame savo straipsnyje „Jus tardo – kaip elgtis?“ rašiau, kaip elgtis kai tardoma, tarp jų, apie būtinumą išsiaiškinti savo procesinį statusą ir sekančią dieną man telefonu skambina moteris (ne iš Klaipėdos), sako, jog gavo šaukimą pas tardytoją, nežino kaip elgtis. Pasirodo, vyksta tyrimas dėl jos sūnaus veiksmų, o ją kviečia, kad išsiaiškinti sūnaus buvimo vietą. Šaukimas gautas po šaukime nurodyto termino. Patariau tiesiog paskambinti tardytojai ir paaiškinti aplinkybes. Man buvo pasakyta, kad kalbėjo su policijos pareigūne, bet kalbos tonas buvo toks, kad… daugiau bendrauti su pareigūne noro nėra. Į klausimą – koks Jūsų teisinis statusas nurodytas šaukime, gavau atsakymą – jokio! Tiesiog šaukimas atvykti į policiją!!! Dar daugiau, bendraujant su paskambinusiu asmeniu paaiškėjo, jog jokio procesinio statuso ir neturėtų būti, nes nėra pagrindo pripažinti liudytoja ar įtariamąja. Tiesiog policijos pareigūnė nori pakalbėti apie sūnų, jo buvimo vietą ir panašiai. Suprantamas policijos noras, tikrai suprantamas, bet šaukimas tai procesinis dokumentas, kurį negalima siuntinėti šiaip bet kam ir bet kokiu atveju, o minėtų aplinkybių pasiaiškinimui galima tiesiog paskambinti ir pakviesti, pasiūlyti atvykti, parašyti raštu, bet ne šaukimu, nes šaukimas tai procesinis dokumentas, už kurio nevykdymą numatyta atsakomybė, bet kokia gali būti atsakomybė, kai šaukimas rašomas be teisinio pagrindo…

Kodėl taip daroma, kodėl rašomi tokie šaukimai… manu atsakysite patys.

Tolesnis mano straipsnio tekstas lyg prieštarauja šioms mintims, bet jau buvo paruoštas, todėl paskaitykite, prašau.

Jeigu pasirinkti tinkamą patarimą, kurį aš duočiau po ilgamečio darbo prokuratūroje ir teisme, prisižiūrėjes sugriautų likimų, konfliktų ir ginčų, mirčių ir sužalojimų, tai jis būtų toks – niekada neužmirškite, kad po uniforma ar mantija yra žmonės ir vertinkite juos, bendraukite su jais atitinkamai.

Nesvarbu kokiame jūs statuse: kreipiatės su pareiškimu į valstybinę įstaigą, o ten nenori pareiškimą priimti, arba jūs teisiamasis ir esate teismo salės “narve”, arba jūs verslininkas, pas kurį atėjo tikrintojai.

Minėtas mano patarimas padės jums išvengti daugybės problemų ir gali jums sutaupyti metus gyvenimo bei tūkstančius eurų.

Daugelio problemų galima išvengti, jeigu elgtis supratingai.

Kino filmuose, televizijos serialuose labai efektingai atrodo, kai pakeltu tonu ginčijamasi su teisėsaugos darbuotojais ir šaukiama apie savo teises.

Realybėje požiūris į nukentėjusįjį neretai būna blogesnis, negu požiūris į nusikaltėlį. Įsivaizduokime, kad nusikaltėlis elgiasi kukliai, o nukentėjęs įžūliai ir garsiai reiškia savo reikalavimus tardytojui ar teisėjui, trukdo jiems normaliai dirbti.

Pagarbus elgesys svarbus ir kitais atvejais. Kai ateina tikrintojai, tai visada stresas, bet jeigu žmonės elgiasi sąžiningai ir supratingai, kad tikrintojai ne priešai, o tiesiog atlieka savo darbą, tai ir tikrintojams nekyla noras stengtis surasti bet kokį pažeidimą.

Kitokia situacija, kai žmogus priešinasi teisėtiems reikalavimams ir dar grasina. Kitoks ir rezultatas.

Neužmirškite, kad visi pareigūnai – tokie pat žmonės, kurie nori baigti darbo dieną ir grįžti namo, pas šeimą. Jie gali būti nuvargę nuo darbo kiekio arba kenčia viršininkų priekabes. Parodykite žmogišką supratimą ir atsako nereikės ilgai laukti. Priešingai stereotipams ne viskas sprendžiama pinigais ir grasinimais.

Visą, kas čia parašyta, nereiškia, kad reikia tiesiog susitaikyti ir besąlygiškai priimti valdinius įgaliojimus turinčių asmenų veiksmus. Jeigu jūsų teises pažeidžia, jeigu žmonės su uniforma pažeidžia įstatymus arba piktnaudžiauja valdžia, reikia kovoti. Bet kovoti ramiai, tyliai ir protingai. Geriausia tai daryti su advokato pagalba.

Straipsnio pradžioje aprašytas atvejas būtent toks, kai piktnaudžiaujama valdžia ir tada tylėti nereikia, bet ramiai ir protingai, su advokato pagalba.