Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Išlikti žmogumi – sunkus išbandymas (3)

Nesu pamokslininkas ir man nereikia jokių religingo ar kitokio žmogaus etikečių. Puikiai žinau, koks menkas esu ir tai, ką kiti giria, tėra Viešpaties dovanos, kurias Jis man, nevertam, duoda. Aš nepamokslauju, man, Petiai Mamonovui, svarbu atsakyti į gyvybiškai svarbų klausimą: kaip man reikia gyventi čia ir dabar, kaip eiti toliau su visu tuo savo nuodėmingumu, kuris mane pripildo iki ausų, kaip išlikti, kai visas vidus tarsi didžiulė parako statinė.

Daugiau nei dešimt metų Bažnyčioje, bet savęs tikru krikščionimi nelaikau. Negaliu pamilti Dievo už viską labiausiai, man tai nepavyksta. Žinau Jo žodžio tiesą ir kad visa laimė pas Jį, ir visa, kas geriausia, – ten… Bet viską darau savaip.

Paskambino žmogus, paprašė pagelbėti – nesinori niekur važiuoti, bet viską meti ir vyksti. Štai krikščionybė. O jei sakai: „Ženia, aš taip užsiėmęs, gal kitą savaitę“ – tai jau ne krikščioniška, tai tiesiog įprastas mandagus gyvenimas. Juk galima būti padoriu žmogumi ir be tikėjimo, tiesa?

Sunku perlaužti savo širdį ir nukreipti ją Dievo link. Kai tai pavyksta, visa kita lengva ir paprasta. Iš patirties žinau, nes Viešpats iš savo malonės man duodavo tokių minučių, kai įsijungdavo kažkas galvoje ar mąstydavau: kaipgi aš gyvenu? Kodėl taip veržiausi į nuodėmę, ką joje radau? O paskui viskas vėl iš naujo…

Įstabu, koks maloningas yra Dievas: aš juk galėjau penkis tūkstančius kartų numirti! Dabar vaisius ragauju: kiekvieną rytą nuobodulys, gyventi nesinori, o keltis reikia. Bet nesikeikiu, nes gavau, ko nusipelniau. Niekada neliūdžiu. Rodos, viskas, mirštu – Dievą įžeidžiau: priėmei Komuniją, o vakare prisigėrei. Bet ir čia negalima nuliūsti. Kaip sako mūsų šventikas, cerkvėje, į kurią aš vaikštau: „Atsistojai – pamėgink nugyventi vieną dieną be jokių planų.“

 

- Piotras Mamonovas -

http://bauza.lt/

#advokatas