Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Išlikti žmogumi – sunkus išbandymas (2)

Blogybes reikia pirmiausia naikinti savyje, o ne anapus savęs. Į televizorių žiopsome ir kartojame, kad viskas ne taip. Tačiau geriau į savo vidų pažiūrėk, brolyti.

Lygiai taip pat beprasmiška nervintis dėl kitų žmonių kvailumo ar daromų nesąmonių. Kam mes turime bausti save už kitų klaidas?

Mūsų pareiga yra kabintis į gyvenimą, stiebtis į tiesą, kiek tik Viešpats duoda jėgų. Pabrėžiu – patiemsaugti, o ne kitus auklėti, mokyti. Tikra bėda, kai žmonės prisiskaito knygų ir ima manyti, kad yra labai išmintingi, gali kitus mokyti. Esu tvirtai įsitikinęs, kad negalima lįsti prie kito ir jį bandyti į savo tiesą atvilkti, varu varyti į bažnyčią krikštytis. Mes turime stengtis gyventi taip, kaip dera, ir tylėti. Kam reikės, tas pamatys.

 

- Piotras Mamonovas -

http://bauza.lt/

#advokatas