Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Mes žinome, kad mirsime…

Mes žinome, kad mirsime – tiesą pasakius, vien tą ir težinome apie savo ateitį.

Visa kita yra tik spėliojimai, kurie dažniausiai nepasitvirtina.

Kaip vaikai neįžengiamoj kiūtinam ant nuomonės per gyvenimą, laimingi, ka nežinome, kas mums nutyks rytoj, su kokiais susidursime negandais, kokie šiurpūs išmėginimai mūsų laukia prieš patį šiurpiausią išmėginimą – Mirtį.

Kartkarčiais apstulbę ryžtamės baikščiai prašnekinti savo likimą, bet atsakymo į klausimą negauname, nes žvaigždės per toli.

Juo greičiau suprasime, kad mūsų likimas pareina nuo mūsų pačių, o ne nuo žvaigždžių, juo mums bus geriau.

Laimę galime rasti tik patys savyje, nesitikėkite jos sulaukti iš kitų – laimės taip mažai, jog retas gali ja dalytis.

Skausmą turime vieni pakelti – nesąžininga užkrauti jį kitam, vis tiek, ar tai būtų vyras ar moteris.

Kiekvienas iš mūsų turi pats savo jėgomis kovoti ir kirsti iš paskutiniųjų kai pridera kovotojams, nes mes tokie ir esame gimę.

Visi mes vieną dieną sulauksim taikos, taikos, kuri bus garbinga net nugalėtajam, jeigu jis ištvėrė iki galo.

 

- Akselis Miuntė (Axel Martin Fredrik Munthe) “Knyga apie San Mikelę” -