Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Advokatas Algirdas Bauža atsako (3)

KLAUSIMAS – Mano dukra gyvena Anglijoje, jos vyras – Lietuvoje, ar galima kaip nors nutraukti santuoką, kad dukrai nereikėtų važinėtis į teismą ir kiek truks santuokos nutraukimas?

 

ATSAKYMAS – Galima. Reikia sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu. Žinoma, jeigu teismas nenutars, jog šalių dalyvavimas būtinas.

Jeigu santuoką nutrauks abu sutuoktiniai bendru sutarimu, tai santuokos nutraukimas neturėtų užtrukti, o jeigu ginčo tvarka, tai ne vieneri metai gali praeiti, nes apeliacija bei kasacija galima vienam iš sutuoktinių nesutinkant su teismo sprendimu, ypatingai nesutinkant su turto padalijimu arba su nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio nustatymu.

 

KLAUSIMAS – Per kiek laiko galiu kreiptis dėl tėvų turto – mama mirusi 8 metus, tėtis – 1, o aš nebuvusi Lietuvoje jau 2 metus ?

 

ATSAKYMAS – Civiliniame kodekse yra nustatytas terminas – 3 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos palikimui priimti. Teismas gali pratęsti šį terminą, jeigu jis praleistas dėl pateisinamų priežasčių.

Teismas, nagrinėjantis įpėdinio prašymą pratęsti terminą palikimui priimti tokiu atveju turi vertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo, bei atsižvelgti į terminų, nustatytų palikimui priimti paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes. Taigi, vertinant prašančiojo elgesį, teismas atsižvelgia į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Apibendrinant pasakytina, kad teismas kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėja termino praleidimo priežastis individualiai ir įvertina ar jos buvo svarbios.

Dar būtina pažymėti, kad palikimas gali būti priimtas pasibaigus trijų mėnesių terminui be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti palikimą priėmę įpėdiniai.

Kitas atvejas, atrodo, neatitinka nurodytų aplinkybių, nes galima kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, t.y. kai asmuo faktiškai pradėjo valdyti turtą, juo rūpinasi kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir t.t.). Šiuo atveju, asmuo kreipdamasis į teismą išreiškia savo valią priimti palikimą.