Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Shlychkov v. Russia

Europos Žmogaus Teisių Teismas mano, kad įtariamojo nusikaltimo padarymu prisipažinimas nedalyvaujant advokatui nevertintinas tinkamu įrodymu nagrinėjant bylą teisme, siekiant išvengti galimo prisipažinimo dėl įtariamajam taikytos prievartos.

- Sprendimas byloje Šlyčkovas prieš Rusiją (peticijos Nr. 40852/05) -

- Case of Shlychkov v. Russia (Application no. 40852/05) -