Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Advokatas Algirdas Bauža atsako

KLAUSIMAS – Pirmos instancijos teisme teismas priėmė man palankų sprendimą darbo byloje, apeliacinės instancijos teismas priėmė priešingą sprendimą, todėl reikia parašyti kasacinį skundą, bet neturiu pinigų advokatui, gal pati galiu surašyti?

ATSAKYMAS – Valstybė garantuoja nemokamą teisinę pagalbą asmenims, kurių pajamos ir turtas neviršija įstatymu nustatyto lygio.

Jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti kasacinį skundą turi teisę jis pats. Kitais atvejais, kasacinį skundą surašo advokatas. Prie kasacinio skundo pridedami įrodymai, patvirtinantys skundą surašiusio asmens teisinę kvalifikaciją. Kasacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.

Kartu būtina pažymėti, jog nors turintis atitinkamą teisinę kvalifikaciją asmuo turi teisę surašyti kasacinį skundą, bet yra tik trys Civilinio proceso kodekse nurodyti pagrindai, kada galima kasacija:

1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui;

2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos;

3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda.

Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus (nutartis) teisės taikymo aspektu ir saistomas pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių, t.y. kasacijoje nagrinėjami ne fakto, o teisės klausimai.

Kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia iš trijų teisėjų sudaryta atrankos komisija, t.y. ne visi paduoti kasaciniai skundai priimami ir nagrinėjami.

Taigi, be advokato kasacinį skundą paduoti galima minėtu atveju, bet įvertinus kasacinio skundo reikalavimus, atrankos komisiją, geriau su advokato pagalba.

 

KLAUSIMAS – “Maxima“ sulaikė 11 metų dukrą, pavogusią maisto, o jos mamai atvykus į policijos nuovadą mamai surašė protokolą ir pasakė, kad teismas spręs ar skirti baudą. Vadinasi, teis mamą, o ne dukrą?

ATSAKYMAS – Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinės teisės pažeidimo sukako 16 metų. Už nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų padarytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13 straipsnio 2 dalyje išvardytus pažeidimus, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).

Taip pat yra bendro pobūdžio norma, nustatanti administracinę atsakomybę už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams – įspėjimą.

Vadinasi, už mergaitės vagystę administracinėn atsakomybėn gali būti patraukta vaiko mama, o mažametis vaikas neteistinas.