Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Įspūdingi skaičiai… nedžiuginantys

Priverstine tvarka vykdomas pinigų išieškojimas maždaug 100 000 Lietuvos vaikų.

Taip, Jūs nesuklydote dėl skaičių.

Kas mėnesį į antstolius kreipiasi apie 3-5 tūkstančius naujų išieškotojų.

Vykdomasis raštas dėl išlaikymo išieškojimo pateikiamas antstoliui, kurio teritorijoje yra skolininko (rečiau – skolininkės) gyvenamoji, darbo arba turto buvimo vieta.

Dėl vykdomojo rašto išdavimo reikia kreiptis su prašymu į teismą, kuris priteisė išlaikymą vaikui.

Kaip kreiptis į teismą, antstolį, kokius dokumentus pateikti, galima sužinoti internete arba kreiptis teisinės pagalbos į advokatą.

Pasakysite – iš kur pinigų advokatui, kai vaikui neužtenka, tai aš atsakysiu – teikiama ir nemokama teisinė pagalba asmenims, dėl socialinės padėties neįgalintiems realizuoti savo teisių.

Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnį reikalavimai išieškoti išlaikymą patenkinami pirmąja eile.

Jeigu skolininkas (-ė) gyvena užsienyje išieškojimas taip pat galimas. Tačiau jeigu išieškojimas iš Europos Sąjungos šalyse, o taip pat kai kuriose kitose, pvz. Norvegijoje, Ukrainoje ir kt. esančių asmenų ne toks sudėtingas dėl Lietuvos Respublikos pasirašytų tarptautinių dokumentų ir dėl to, kad išlaikymo išieškojimas pateikiamas Vaikų išlaikymo fondo administracijai, teikiančiai nemokamą teisinę pagalbą išieškojimo siekiantiems asmenims, tai skolininkui (-ei) gyvenant ar dirbant kitose valstybėse, išlaikymo išieškojimas sudėtingesnis, nes Lietuvos teismų sprendimus turi pripažinti išlaikymą nemokančiųjų buvimo šalies atitinkamos institucijos.

Kalbant apie Vaikų išlaikymo fondą, jo administraciją, ji, pateikus reikiamus dokumentus, kad vaikai negauna viso arba dalies teismo sprendimu priteisto išlaikymo, priima sprendimą dėl išmokų mokėjimo iš valstybės skiriamų lėšų.

Jūs pasakysite, jog sudėtinga ir nėra laiko, jėgų, pinigų, kad gauti priteistą vaikui išlaikymą, o aš atsakysiu – yra tokia tvarka, tokie įstatymai ir yra, kartoju, teisinę pagalbą teikiantys advokatai.

Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad ne tiek daug besikreipiančiųjų dėl alimentų išieškojimo iš gyvenančių, dirbančių užsienyje, o taip pat dėl kreipimosi į Vaikų išlaikymo fondo administraciją. Gal dėl nežinojimo, gal dėl netikėjimo, kad pavyks išieškoti iš užsienyje esančių asmenų ar, kad valstybės suteiks pagalbą, o gal ir dėl nenoro ar baimės tam tikro popierizmo, papildomų rūpesčių.

Ir baigiant, gal ne visai į temą, bet prisiminiau, kad dažnai girdžiu klausimus – aš tiek vaikui vežu dovanų, drabužių, pasiimu pas savęs per šventes, atostogas ir t.t. ir pan., o man dar alimentus mokėti, ar ne per daug čia iš manęs nori.

Ir aš atsakysiu – ne, ne per daug.

Visų pirma, tai Jūsų vaikas, drabužiai, dovanos ir kt. tai Jūsų vaikui. Geranoriškas dėmesys ir geranoriška pagalba dar niekam nepakenkė. Tuo labiau, kad Civilinio kodekso 3.192 straipsnis numato tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus proporcingai nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai.

Antra, teismo sprendimu priteistos periodinės išmokos vaiko išlaikymui turi būti mokamos įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu manote, kad priteistos periodinės išmokos per didelės, turite teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

Kartu būtina pažymėti, kad galima kreiptis į teismą ir dėl priteistų išmokų padidinimo.

Vienu ar kitu atveju kreipiantis į teismą reikėtų žinoti, kad Civilinio kodekso 3.201 straipsnis numato priteistų sumų pakeitimą, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.