Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Vekselis ar sutartis, sutartis ar vekselis?

Pažįstamas prašo paskolinti pinigų, bet nežinau kaip geriau tai įforminti – paskolos sutartimi (rašteliu) ar vekseliu?

Negalėčiau vienareikšmiškai atsakyti, nes abu paskolos įforminimo būdai yra teisėti. Manau, svarbiau ne kaip įforminti (čia pasirinkimo klausimas), bet kaip atgauti skolą, nes kaip gerai beįformintum, jeigu paskolos gavėjas neturi jokio turto, darbo arba turimas turtas jau areštuotas už ankstesnes skolas, arba girdėjote apie jo ketinimus išvykti dirbti į užsienį ir t.t. ir pan., tai paskolos įforminimo būdas nebeturės esminės reikšmės savalaikiam paskolos grąžinimui.

Grįžtant prie klausimo galiu tik trumpai paaiškinti vekselio ir sutarties skirtumus.

Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatas vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. 81 straipsnis numato, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka ir vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgalioto institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus vekseliuose. 82 straipsnis nurodo, kad vykdomieji įrašai gali būti ginčijami ieškininės teisenos tvarka.

Tuo tarpu sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Reikalavimai pagal sutartis nagrinėjami teismuose Civilinio proceso kodekso tvarka.

Kitaip sakant, nesumokėjus pinigus pagal vekselį jo turėtojas kreipiasi pas notarą ne ginčo tvarka dėl vykdomojo įrašo, o nesumokėjus pinigus pagal sutartį paskolos davėjas kreipiasi į teismą ginčo tvarka. Tiek vekselis, tiek notaro vykdomasis įrašas, tiek sutartis gali būti ginčijami teisme ieškininės teisenos tvarka.

Rinktis Jums.

Jeigu viskas atrodo painu ir atsirado mintis, kad gal visai neskolinti, prisiminkim Šventojo Rašto žodžius: Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk (Mt 5, 38-42).